Vieira y Volandeira

Vieira entera (Francia / Reino Unido)

Pecten maximus

Tamaños

3/5 p/kg | 4/6 p/kg | 5/7 p/kg

Vieira 1/2 concha (Francia / Reino Unido)

Pecten maximus

Tamaños

8/12 p/kg (granel / bolsa 1kg)

Vieira carne (Reino Unido)

Pecten maximus

Tamaños

8/12 p/lb

Vieira pacífico 1/2 concha (Perú)

Argopecten purpuratus

Tamaños

10/20 p/kg | 20/30 p/kg | 30/40p/kg

Volandeira 1/2 concha (Reino Unido)

Chlamys opercularis

Tamaños

40/60 p/kg

Volandeira carne (Reino Unido)

Chlamys opercularis

Tamaños

40/60 p/lb